•  

Narzędzia bazodanowe

Ogólne informacje

Główna funkcjonalność i obsługiwane typy danych

Exportizer Pro to narzędzie do eksportu danych. Służy on do eksportowania, copiowania, wydruku oraz przeglądania i edytowania baz danych.

Obsługiwane typy danych źródłowych:

  • pliki baz danych Paradox (.db), dBase (.dbf), FoxPro and Visual FoxPro (.dbf, .dbc), MS Access (.mdb, .accdb), MS Excel (.xls, .xlsx), Interbase (.gdb, .ib), Firebird (.fdb), SQLite, HTML (.html, .htm), .udl, .txt, .csv;
  • źródła ODBC;
  • bazy danych określone przez łańcuch połączenia ADO;
  • bazy Oracle, SQL Server, Postgresql, DB2, Informix, Advantage Database Server, SQL Anywhere, MySQL.

Obsługiwane typy danych docelowych:

  • pliki w formacie tekstowym, CSV, JSON, XLS, XLSX, RTF, XML, HTML, DBF, PDF, SLK, DOC, skrypt SQL;
  • relacyjne bazy danych dowolnego obsługiwanego źródłowego typu (patrz wyżej);
  • pliki dowolnego typu z pól BLOB i CLOB (patrz poniżej).

Na przykład, możliwe jest wykonywanie takich konwersji bazy danych, jak DBF do TXT, DB2 do xlsx, dbf do csv, txt do DBF, Access do HTML, Excel do Access, Interbase do SQL Server, SQLite do Oracle i wielu więcej.

Eksportowanie wielu tabel lub plików

Możliwe jest eksportowanie wszystkich lub wybranych tabel z bazy danych na raz.

Eksportowanie obrazów

Exportizer Pro może automatycznie wykrywać najbardziej znanych typów obrazów (JPEG, PNG, GIF, BMP, oraz ICO) w polach BLOB i eksportować je, na przykład, do formatu HTML lub Excel.

Ogólnie, wszelkie dane BLOB i CLOB można wyeksportować do pojedynczych plików (binarnych lub tekstowych). W przypadku obrazów istnieje możliwość zmienić format, na przykład przekonwertować bitmapy z pól BLOB do plików .png.

Linia poleceń

Zaawansowane użytkownicy mogą wykonywać komendy eksportu przy użyciu linii poleceń. Linia poleceń może byc zgenerowana bezpośrednio z GUI. Ona może zawierać zmienne środowiska.

Wiele opcji eksportowania

Wiele opcji eksportu zapewniają pełną kontrolę nad wyjściem. Istnieje możliwość określić mapowania pól źródło-cel.

Manipulacja danymi

Za pomocą tego oprogramowania możesz wyświetlać, modyfikować, filtrować, kopiować oraz wykonywać inne operacje w otwartych tabelach baz danych.

Porównanie Exportizer i Exportizer Pro

Cecha Wsparcie w wersji Pro Wsparcie w wersji standardowej
(Exportizer Pro) (Exportizer)
Otwieranie tabel baz danych opartych na plikach (.db, .dbf, .txt, .csv, .xml) yes yes
Otwieranie wielotabelowych plików baz danych, takich jak XLS, XLSX, DBC, MDB, ACCDB, HTML, GDB, IB, FDB, UDL, a także wielotabelowych baz danych, takich jak źródła ODBC, Oracle, SQL Server, MySQL itp. yes
Przeglądanie danych yes yes
Eksport do pliku tekstowego (z separatorami pól lub polami o stałej długości) yes yes
Eksport do pliku CSV yes yes
Eksport do HTML yes yes
Eksport do pliku XLS yes yes
Eksport do XML yes yes
Eksport do pliku RTF yes yes
Eksport do PDF yes yes
Eksport do pliku SYLK yes yes
Eksport do DBF III, IV, V yes yes
Eksport do Excel (OLE) yes yes
Eksport do Word (OLE) yes yes
Eksport do SQL yes yes
Eksport do Excel (XLSX) yes
Eksport do Excel (oparty na XML-u) yes
Eksport do relacyjnej bazy danych dowolnego obsługiwanego typu, na przykład, ODBC, Oracle, SQL Server, PostgreSQL itp. yes
Eksport danych ze wszystkich (lub wybranych) plików, które znajdują się w jednym folderze, lub wszystkich (lub wybranych) tabel z wielotabelowego źródła danych, na raz (przez interfejs lub linię poleceń) yes
Korzystanie z dodatkowych trybów eksportu, takich jak Append, Empty+Insert, Update, Append+Update oraz Delete yes
Korzystanie z pliku szablonu podczas eksportowania do formatu HTML yes
Użycie dynamicznie obliczanych wyrażeń podczas eksportowania do pliku tekstowego yes
Otwarcie i eksportowanie baz danych przez linię poleceń yes yes
Użycie dodatkowych opcji linii poleceń, takich jak /Silent, /LogFile, /CloseOnError itd. yes
Kopiowanie danych do schowku yes yes
Wydruk danych yes yes
Budowanie zapytań SQL yes
Rozszerzone siatki baz danych, które pozwalają na przeglądanie i manipulowanie danymi w najbardziej wygodny sposób, włącznie z sortowaniem po kliknięciu nagłówka kolumny, zmianą wysokości wiersz i szerokośc kolumn, korzystaniem z trybu pojedynczego rekordu itd. yes yes
Filtrowanie danych yes yes
Eksportowanie obrazów z pól BLOB yes
Korzystanie z rozszerzonego rejestrowania eksportu yes
Edycja danych yes yes

Szczegóły bieżącej wersji

Wersja 7.1.2
Data aktualizacji 27.02.2019
System operacyjny Windows XP/Vista/7/8/10
Język Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Słoweński
Rodzaj licencji Wersja trial - 15 dniowa
Cena $49
Wymagania -