•  

Narzędzia bazodanowe

7.0.6 (04.12.2018)

 • Używanie zmiennych środowiskowych podczas uruchamiania programu z wiersza poleceń.
 • Bardziej poprawne otwieranie tabel w bazach SQL Server.
 • Pokazywanie różnych ikon dla widoków i tabel zewnętrznych w liście tabel.

7.0.5 (13.11.2018)

 • Ulepszenia interfejsu konfiguracji mapowań pól i tabel.

7.0.4 (06.11.2018)

 • Eksportowanie danych pól BLOB do pojedynczych plików.
 • Drobne zmiany interfejsu.
 • Drobne poprawki eksportu do plików tekstowych i Excel (XLSX).

7.0.3 (28.10.2018)

 • Drobne zmiany i poprawki.

7.0.2 (07.10.2018)

 • Ulepszenia interfejsu podczas pracy z bazami danych MySQL, PostgreSQL, SQLite i SQL Server.
 • Drobne zmiany.

7.0.1 (16.09.2018)

 • Możliwość pisania komentarzy w kwerendach SQL w bazach Access (mdb), otwieranych przez wbudowany silnik baz danych.
 • Drobne zmiany.
 • Drobne poprawki dla trybu wiersza poleceń.

7.0.0 (05.09.2018)

 • Nowy silnik baz danych, który pozwala otwierać bazy danych takie jak PostgreSQL, Oracle, SQL Server i wiele innych bez instalowania sterowników innych firm.
 • Kazda nowo otwarta baza danych moze zostac zarejestrowana za pomoca przyjaznej nazwy podanej przez uzytkownika.
 • Przeprojektowane okno historii bazy danych, które teraz umozliwia edycje wlasciwosci zarejestrowanych baz danych.
 • Kazda kontrolka z lista bazy danych pokazuje teraz szybkie podpowiedzi z najwazniejszymi wlasciwosciami bazy danych.
 • Nowe opcje linii poleceń: /FieldMappingsOverride, /FieldMappingsOverrideFile, /FieldSourceToTargetSchema.
 • Ulepszone okno odkrycia baz danych.
 • Ulepszona ochrona hasel baz danych.
 • Możliwość tworzenia schematu dla tabel tekstowych o polach o stałej długości.

 

6.3.2 (26.08.2018)

 • Drobne zmiany.

6.3.1 (09.08.2018)

 • Wiele drobnych ulepszeń i poprawek w interfejsie i procedurach eksportu.

6.3.0 (29.06.2018)

 • Drobne zmiany i poprawki.

6.2.9 (20.05.2018)

 • Drobne zmiany i poprawki.
 • Wygodniejsze powiadomienia o aktualizacjach programu.

6.2.8 (30.04.2018)

 • Ulepszenia interfejsu.
 • Drobne zmiany.

6.2.7 (17.04.2018)

 • Drobne zmiany.

6.2.6 (20.03.2018)

 • Ulepszenia eksportu do HTML.
 • Nowe opcje eksportu: szczegółowe dzienniki i obsługa błędów.
 • Drobne zmiany.

6.2.5 (18.02.2018)

 • Funkcje dataset_field_val, dataset_field_is_null, dataset_nvl mogą teraz przyjmować indeks pola zamiast nazwy pola jako drugi parametr. Zobacz więcej szczegółów w dokumentacji.

6.2.4 (11.02.2018)

 • Nowa opcja eksportu: Obetnij spacje końcowe.
 • Nowa opcja środowiska: Obetnij spacje końcowe.
 • Nowa opcja linii poleceń: /TrimTrailingSpaces.

6.2.3 (04.02.2018)

 • Drobne poprawki interfejsu.
 • Drobne poprawki eksportu do plików tekstowych.

6.2.2 (01.02.2018)

 • Drobne poprawki interfejsu.

6.2.1 (31.01.2018)

 • Poprawka eksportu do Xlsx.

6.2.0 (29.01.2018)

 • Ulepszenia dialogu eksportu.
 • Drobne poprawki.

6.1.9 (03.01.2018)

 • Automatyczne sprawdzanie nowej wersji.
 • Drobne zmiany.

6.1.8 (07.12.2017)

 • Drobne zmiany i poprawki.

6.1.7 (01.11.2017)

 • Tworzenie schematów dla plików tekstowych i CSV w kodowaniu Unicode.
 • Używanie różnych kodowań podczas eksportowania do plików tekstowych i CSV.

6.1.6 (16.10.2017)

 • Ulepszenia interfejsu.
 • Drobne poprawki.

6.1.5 (01.08.2017)

 • Możliwość eksportowania wielu tabel do jednego pliku XLSX, jedna tabela na arkusz.
 • Możliwość eksportowania wielu tabel do jednego pliku SQL.

6.1.4 (24.07.2017)

 • Drobne poprawki.

6.1.3 (11.07.2017)

 • Drobne zmiany.

6.1.2 (29.06.2017)

 • Możliwość zmiany specyfikacji SQL dla docelowych kolumn przy eksporcie do baz danych.
 • Drobne zmiany.

6.1.1 (31.05.2017)

 • Ulepszenia mapowania typów pól przy eksporcie do formatów Baza Danych i Skypt SQL.
 • Rozszerzony format pliku mapowania pól.
 • W oknie eksportowania w sekcji mapowania pól jest teraz możliwe zobaczyć specyfikacje SQL dla docelowych kolumn przy exporcie do formatu Baza Danych.
 • W oknie eksportowania w sekcjach mapowania pól i mapowania tabel dodano narzędzia aby zmienić wielkość liter w nazwach docelowych.

6.1.0 (23.05.2017)

 • Ulepszenia w procedurach eksportu.
 • Ulepszenia w siatkach danych.
 • Nowa opcjia środowiska: Show Memo (long text) data.

6.0.9 (15.05.2017)

 • Ulepszenia w procedurach eksportu.
 • Ulepszenia i drobne poprawki interfejsu.

6.0.8 (06.03.2017)

 • Przy eksportowaniu do skryptu SQL dla baz danych PostgreSQL można wybrać polecenie COPY zamiast INSERT.
 • Możliwość użycia podziałów wierszy w stylu Mac dla tekstowych formatów eksportu.
 • Ulepszenia interfejsu.
 • Drobne zmiany.

6.0.7 (28.12.2016)

 • Ulepszenia eksportu do skryptu SQL i PostgreSQL.
 • Drobne zmiany.

6.0.6 (12.12.2016)

 • Ulepszenia interfejsu.
 • Drobne poprawki.

6.0.5 (31.10.2016)

 • Ulepszenia interfejsu.

6.0.4 (12.09.2016)

 • Eksportowanie danych do XLSX.
 • Prędkość eksportu wzrosła prawie dwa razy dla większości formatów eksportu.
 • Drobne poprawki w silniku obliczenia wyrażeń.

6.0.3 (04.07.2016)

 • Drobne zmiany w eksporcie do skryptu SQL dla SQL Server.
 • Poprawki w eksporcie do PDF.

6.0.2 (06.06.2016)

 • Ulepszenia w siatkach danych.

6.0.1 (11.04.2016)

 • Drobne zmiany w eksporcie do PostgreSQL.
 • Drobne poprawki.

6.0.0 (28.03.2016)

 • Nowe formaty eksportu: PDF, SYLK, Excel (OLE), Word (OLE).
 • Możliwość pracy tylko z preferowanymi formatami eksportu.
 • Automatyczne sprawdzanie nowych wersji programu.
 • Ulepszenia w siatkach danych.