•  

 

Narzędzia bazodanowe

6.3.1 (09.08.2018)

 • Wiele drobnych ulepszeń i poprawek w interfejsie i procedurach eksportu.

6.3.0 (29.06.2018)

 • Drobne zmiany i poprawki.

6.2.9 (20.05.2018)

 • Drobne zmiany i poprawki.
 • Wygodniejsze powiadomienia o aktualizacjach programu.

6.2.8 (30.04.2018)

 • Ulepszenia interfejsu.
 • Drobne zmiany.

6.2.7 (17.04.2018)

 • Drobne zmiany.

6.2.6 (20.03.2018)

 • Ulepszenia eksportu do HTML.
 • Nowe opcje eksportu: szczegółowe dzienniki i obsługa błędów.
 • Drobne zmiany.

6.2.5 (18.02.2018)

 • Funkcje dataset_field_val, dataset_field_is_null, dataset_nvl mogą teraz przyjmować indeks pola zamiast nazwy pola jako drugi parametr. Zobacz więcej szczegółów w dokumentacji.

6.2.4 (11.02.2018)

 • Nowa opcja eksportu: Obetnij spacje końcowe.
 • Nowa opcja środowiska: Obetnij spacje końcowe.
 • Nowa opcja linii poleceń: /TrimTrailingSpaces.

6.2.3 (04.02.2018)

 • Drobne poprawki interfejsu.
 • Drobne poprawki eksportu do plików tekstowych.

6.2.2 (01.02.2018)

 • Drobne poprawki interfejsu.

6.2.1 (31.01.2018)

 • Poprawka eksportu do Xlsx.

6.2.0 (29.01.2018)

 • Ulepszenia dialogu eksportu.
 • Drobne poprawki.

6.1.9 (03.01.2018)

 • Automatyczne sprawdzanie nowej wersji.
 • Drobne zmiany.

6.1.8 (07.12.2017)

 • Drobne zmiany i poprawki.

6.1.7 (01.11.2017)

 • Tworzenie schematów dla plików tekstowych i CSV w kodowaniu Unicode.
 • Używanie różnych kodowań podczas eksportowania do plików tekstowych i CSV.

6.1.6 (16.10.2017)

 • Ulepszenia interfejsu.
 • Drobne poprawki.

6.1.5 (01.08.2017)

 • Możliwość eksportowania wielu tabel do jednego pliku XLSX, jedna tabela na arkusz.
 • Możliwość eksportowania wielu tabel do jednego pliku SQL.

6.1.4 (24.07.2017)

 • Drobne poprawki.

6.1.3 (11.07.2017)

 • Drobne zmiany.

6.1.2 (29.06.2017)

 • Możliwość zmiany specyfikacji SQL dla docelowych kolumn przy eksporcie do baz danych.
 • Drobne zmiany.

6.1.1 (31.05.2017)

 • Ulepszenia mapowania typów pól przy eksporcie do formatów Baza Danych i Skypt SQL.
 • Rozszerzony format pliku mapowania pól.
 • W oknie eksportowania w sekcji mapowania pól jest teraz możliwe zobaczyć specyfikacje SQL dla docelowych kolumn przy exporcie do formatu Baza Danych.
 • W oknie eksportowania w sekcjach mapowania pól i mapowania tabel dodano narzędzia aby zmienić wielkość liter w nazwach docelowych.

6.1.0 (23.05.2017)

 • Ulepszenia w procedurach eksportu.
 • Ulepszenia w siatkach danych.
 • Nowa opcjia środowiska: Show Memo (long text) data.

6.0.9 (15.05.2017)

 • Ulepszenia w procedurach eksportu.
 • Ulepszenia i drobne poprawki interfejsu.

6.0.8 (06.03.2017)

 • Przy eksportowaniu do skryptu SQL dla baz danych PostgreSQL można wybrać polecenie COPY zamiast INSERT.
 • Możliwość użycia podziałów wierszy w stylu Mac dla tekstowych formatów eksportu.
 • Ulepszenia interfejsu.
 • Drobne zmiany.

6.0.7 (28.12.2016)

 • Ulepszenia eksportu do skryptu SQL i PostgreSQL.
 • Drobne zmiany.

6.0.6 (12.12.2016)

 • Ulepszenia interfejsu.
 • Drobne poprawki.

6.0.5 (31.10.2016)

 • Ulepszenia interfejsu.

6.0.4 (12.09.2016)

 • Eksportowanie danych do XLSX.
 • Prędkość eksportu wzrosła prawie dwa razy dla większości formatów eksportu.
 • Drobne poprawki w silniku obliczenia wyrażeń.

6.0.3 (04.07.2016)

 • Drobne zmiany w eksporcie do skryptu SQL dla SQL Server.
 • Poprawki w eksporcie do PDF.

6.0.2 (06.06.2016)

 • Ulepszenia w siatkach danych.

6.0.1 (11.04.2016)

 • Drobne zmiany w eksporcie do PostgreSQL.
 • Drobne poprawki.

6.0.0 (28.03.2016)

 • Nowe formaty eksportu: PDF, SYLK, Excel (OLE), Word (OLE).
 • Możliwość pracy tylko z preferowanymi formatami eksportu.
 • Automatyczne sprawdzanie nowych wersji programu.
 • Ulepszenia w siatkach danych.

 

5.6.4 (3/8/2016)

 • Minor bug fixes in exporting to Database (SQL Server) and SQL Script export formats.
 • Slowenian GUI added.

5.6.3 (2/27/2016)

 • Minor bug fixes in exporting to Database (SQL Server, Sybase) and SQL Script export formats.
 • Minor changes in data grid.

5.6.2 (2/22/2016)

 • Minor improvements in data grid.
 • New Encoding option for SQL Script export format.
 • Minor changes.

5.6.1 (1/14/2016)

 • Minor improvements in GUI.
 • Minor bug fixes in expression calculation engine.

5.6.0 (12/14/2015)

 • Minor bug fixes in export routines.

5.5.9 (11/16/2015)

 • New expression engine functions.
 • Improvements in GUI.

5.5.8 (10/12/2015)

 • Minor improvements in GUI.

5.5.7 (9/21/2015)

 • Minor changes in expression engine.
 • Redesigned Expression Builder.

5.5.6 (8/31/2015)

 • Minor changes in exporting to HTML and RTF.
 • New expression engine functions.

5.5.5 (7/13/2015)

 • Ability to export multiple tables to one file for HTML, RTF, and Excel (XML based) export formats.
 • Minor changes in exporting to HTML, RTF, and Excel (XML based).
 • New command line and action file parameter: /TableMappingsFile. Using this parameter, it is possible to specify source-to-target table mappings for multi-table export.

5.5.4 (5/18/2015)

 • Better processing SQL Server Compact (SDF) files.
 • New export option for multi-table HTML export: Create index file.
 • Several minor bugs fixed.

5.5.3 (5/4/2015)

 • Ability to use dynamically calculated expressions instead of field values in export procedures. These expressions can be specified when preparing field mappings.

5.5.2 (4/20/2015)

 • Ability to use dynamically calculated expressions when exporting to text file.

5.5.1 (4/6/2015)

 • Several new expression engine functions which can be used in HTML templates.
 • Minor fixes in Help topics describing expression engine functions.
 • Redesigned Export dialog.

5.5.0 (3/23/2015)

 • Ability to use a template file when exporting data to HTML format. With the template, you can get a highly customized target HTML file which will not need any further tuning. In templates, it is possible to use custom arithmetic and logical expressions with a lot of functions.

5.4.9 (2/2/2015)

 • Minor changes in exporting to SQL Script.

5.4.8 (1/14/2015)

 • Improvement of copy/paste functionality in database grid:
  - Now, pasting cells from clipboard can be done in Update+Insert mode, i.e. updating existing cells and inserting new cells if cell range in clipboard beyonds last record in target table.
  - Minor display errors fixed.
 • Optimized 'Use SQL parameters' export option for several database types.

5.4.7 (12/22/2014)

 • Ability select an arbitrary range of cells in database grid by mouse and then copy them to clipboard using Ctrl+C combination.
 • Ability to copy graphic data directly from database grid using Ctrl+C combination.
 • Minor changes in export GUI.

5.4.6 (12/8/2014)

 • Minor changes and bugfixes in export GUI and routines.

5.4.5 (11/24/2014)

 • New export modes for Database target format: UPDATE, APPEND+UPDATE, and DELETE.
 • New export option for Database target format: Use SQL parameters. It works with memory saving mode and allows to export BLOB fields and can significantly improve the export performance for some database types.
 • New command line parameters for exporting to Database target format: /KeyFields, /UseSQLParameters.
 • Include MEMO Fields export option will no longer be used for Database and dBase target formats. Including or not including certain fields for exporting can be controlled by Field Mappings options.
 • Minor changes.

5.4.4 (10/20/2014)

 • New export options for SQL Script target format: ability to produce not only INSERT statements, but also UPDATE, MERGE, and DELETE ones.
 • New command line parameters for export to SQL Script: /SQLStatementType and /KeyFields.
 • Minor changes.

5.4.3 (9/29/2014)

 • Minor changes and bugfixes.

5.4.2 (9/8/2014)

 • Improvements in Field Mappings section of Export dialog.
 • Minor changes in export procedures.

5.4.1 (6/25/2014)

 • Several bugs fixed.

5.4.0 (6/18/2014)

 • There will be no command timeout when executing query through ADO interface.
 • Minor changes.

5.39 (5/21/2014)

 • Minor changes.

5.38 (5/6/2014)

 • Improvements in creating schemas for text tables.
 • Minor changes in GUI dialogs.

5.37 (3/25/2014)

 • Ability to specify table mappings for multi-table exporting from GUI.
 • Minor changes.

5.36 (2/5/2014)

 • Ability to execute action files from GUI.
 • New export option for SQL Script format: Commit interval.
 • Improvements in exporting to Database format.
 • Minor changes.

5.35 (1/8/2014)

 • Improvements in exporting to SQL Script and Database formats.
 • Minor changes.

5.34 (11/27/2013)

 • Minor changes.

5.33 (10/29/2013)

 • Ability to pass SQL parameters and macros via command line.
 • Minor changes.

5.32 (8/26/2013)

 • Polski GUI added.
 • Minor changes.

5.31 (7/17/2013)

 • Minor changes.

5.3 (3/11/2013)

 • New help topics about opening different types of databases.
 • Minor changes.

5.29 (2/18/2013)

 • Minor changes and bug fixes.

5.28 (2/11/2013)

 • Minor changes.

5.27 (1/21/2013)

 • Storing the list of the most recently used export targets and field mappings files.
 • Minor changes and bug fixes.

5.26 (1/14/2013)

 • New HTML export option (for GUI): Target image format.
 • New command line parameter: /TargetImageFormat.
 • Minor changes.

5.25 (12/27/2012)

 • Minor changes in GUI.

5.24 (12/17/2012)

 • Support for parameterized queries.
 • Minor changes.

5.23 (12/3/2012)

 • Minor changes in GUI.

5.22 (11/19/2012)

 • New export option: maximum number of records. It is available for exporting either from GUI or from a command line.
 • Minor GUI improvements.
 • A bug fixed in exporting to HTML when using Alternate Row Color option.

5.21 (11/5/2012)

 • History of the most recently opened SQL files with ability to reopen any of them.
 • Minor changes.

5.2 (10/8/2012)

 • Ability to execute custom SQL queries and export their results.
 • New command line features to work with custom SQL queries.

5.19 (8/8/2012)

 • New command line features. Ability to export a specified list of tables.
 • Minor changes in writing log when command line is processed.

5.18 (7/1/2012)

 • Improvements in data source selection dialog.
 • Minor changes in opening text files using ADO.

5.17 (6/4/2012)

 • Improvements in data source selection dialog.
 • Minor changes in command line builder.

5.16 (4/24/2012)

 • New export option: ability to add DDL statement (CREATE TABLE...) into the output script before insert statements for SQL Script target format.
 • Field mappings corrections in export to MySQL.
 • Minor bug fixes in command line builder.

5.15 (3/27/2012)

 • Improved export to SQL Script for MySQL targets.
 • Improved export to DATABASE of MySQL database type.

5.14 (3/14/2012)

 • Ability to use parameters file when launching the program from the command line. You write the command line parameters to a parameters file instead of writing them to the command line, and then use /ParamsFile command line parameter. Such a shorter command line is easier to operate and allows you to hide database passwords and other data you do not want to show in the command line.
 • Minor changes in field mapping routines.

5.13 (2/20/2012)

 • Changes in export to HTML: FONT tag (obsolete in HTML 4) has been replaced by CSS styles.

5.12 (1/31/2012)

 • Minor changes and bugfixes.

5.11 (1/24/2012)

 • Opening Interbase and Firebird databases using direct access, without intermediary layer of ADO, BDE, or ODBC.
 • Export data to Interbase and Firebird databases using direct access, without intermediary layer of ADO, BDE, or ODBC.
 • New option for exporting to database: Memory saving mode.
 • Minor interface changes.

5.1 (12/12/2011)

 • More convenient export to Database format.
 • Autoadjusting table column's width to its content by double-clicking the right edge of its header (like it is done in Excel).

5.09 (11/29/2011)

 • Improved single record mode for database grid.

5.08 (11/22/2011)

 • Minor changes.

5.07 (11/21/2011)

 • Single record view for database grid. This gives you another way of data browsing. Also, this gives you ability to copy or print selected record as a set of rows in "field name: field value" format.

5.06 (11/14/2011)

 • New possibilities when pasting data from clipboard to open table (Tools | Paste Cells from Clipboard menu). You can do this almost as you do in Excel. Before, you was able to update existing data in one column only. From now, you can paste more than one column, and not only for updating records, but also for inserting records into an empty table.

5.05 (10/24/2011)

 • Printing images.
 • Indirect exporting to PDF using 3d-party PDF printer driver.
 • Ability to change printer and printer settings before printing.

5.04 (10/17/2011)

 • Full search in database table.
 • A lot of minor useful interface improvements.

5.03 (10/10/2011)

 • Creating schemas for text and CSV tables.
 • Improvements in GUI.

5.02 (9/8/2011)

 • New export options.
 • Minor changes in GUI.

5.01 (8/15/2011)

 • New export option: Alternate row color (for HTML and RTF formats).
 • New print option: Alternate row color.
 • Minor changes and bug fixes.

5.0 (8/1/2011)

 • Opening ODBC data sources and databases specified by ADO connection strings.
 • New target format: Database (relational database of any type).
 • Capability to export to HTML and XML documents in Unicode (UTF-8, UTF-16).
 • Database history.
 • New command line options: /silent, /SuppressOverwriteOrDeletePrompt, etc.
 • Capability to specify field mappings when exporting.
 • Exporting selected tables.
 • Minor changes.