•  
Narzędzia bazodanowe

Ogólne informacje

Exportizer Pro to narzędzie do eksportu danych. Służy on do eksportowania, copiowania, wydruku oraz przeglądania baz danych. Pracuje z bazami danych przez interfejs ADO, BDE lub Interbase/Firebird. Program może otwierać pliki baz danych DB, DBF, MDB, ACCDB, XLS, XLSM, XLSB, GDB, IB, FDB, HTML, UDL, DBC, TXT, CSV oraz źródła ODBC i bazy danych określone przez łańcuch połączenia ADO. Po otwarciu bazy danych można je wyeksportować do pliku lub wielu plików w formacie tekstowym, CSV, XLSX, XLS, RTF, XML, HTML, DBF, PDF, SLK, DOC, skrypt SQL, lub do relacyjnej bazy danych obsługiwanej przez ADO, BDE lub Interbase. Na przykład, możliwe jest wykonywanie takich konwersji bazy danych, jak DBF do TXT, TXT do xls, dbf do csv, txt do DBF, Access do HTML, Excel do Access, Interbase do MySQL i wielu więcej.

Możliwe jest eksportowanie wszystkich lub wybranych tabel z bazy danych na raz.

Exportizer Pro może automatycznie wykrywać najbardziej znanych typów obrazów (JPG, PNG, GIF, BMP, oraz ICO) w polach BLOB i eksportować je, na przykład, do formatu HTML lub PDF.

Za pomocą tego oprogramowania możesz wyświetlać, modyfikować, filtrować, kopiować oraz wykonywać inne operacje w otwartych tabelach baz danych. Zaawansowane użytkownicy mogą wykonywać komendy eksportu przy użyciu linii poleceń. Linia poleceń może byc zgenerowana bezpośrednio z GUI.

Wiele opcji eksportu zapewniają pełną kontrolę nad wyjściem. Istnieje możliwość określić mapowania pól źródło-cel.

Porównanie Exportizer i Exportizer Pro

Cecha Wsparcie w wersji Pro Wsparcie w wersji standardowej
(Exportizer Pro) (Exportizer)
Otwieranie tabel baz danych opartych na plikach (.db, .dbf, .txt, .csv, .xml) yes yes
Otwieranie wielotabelowych plików baz danych, takich jak XLS, XLSX, XLSM, XLSB, MDB, ACCDB, HTML, GDB, IB, FDB, UDL, a także wielotabelowych baz danych, takich jak źródła ODBC itd. yes no
Przeglądanie danych yes yes
Edycja danych yes yes
Eksport do pliku tekstowego (z separatorami pól lub polami o stałej długości) yes yes
Eksport do pliku CSV yes yes
Eksport do HTML yes yes
Eksport do pliku XLS yes yes
Eksport do XML yes yes
Eksport do pliku RTF yes yes
Eksport do PDF yes yes
Eksport do pliku SYLK yes yes
Eksport do DBF III, IV, V yes yes
Eksport do Excel (OLE) yes yes
Eksport do Word (OLE) yes yes
Eksport do SQL yes yes
Eksport do Excel (XLSX) yes no
Eksport do Excel (oparty na XML-u) yes no
Eksport do relacyjnej bazy danych dowolnego typu, obsługiwanego przez interfejs ODBC, OLE DB lub łańcuch połączenia ADO yes no
Eksport danych ze wszystkich (lub wybranych) plików, które znajdują się w jednym folderze, lub wszystkich (lub wybranych) tabel z wielotabelowego źródła danych, na raz (przez interfejs lub linię poleceń) yes no
Korzystanie z dodatkowych trybów eksportu, takich jak Append, Empty+Insert, Update, Append+Update oraz Delete yes no
Korzystanie z pliku szablonu podczas eksportowania do formatu HTML yes no
Użycie dynamicznie obliczanych wyrażeń podczas eksportowania do pliku tekstowego yes no
Otwarcie i eksportowanie baz danych przez linię poleceń yes yes
Użycie dodatkowych opcji linii poleceń, takich jak /Silent, /LogFile, /CloseOnError itd. yes no
Kopiowanie danych do schowku yes yes
Wydruk danych yes yes
Budowanie zapytań SQL yes no
Rozszerzone siatki baz danych, które pozwalają na przeglądanie i manipulowanie danymi w najbardziej wygodny sposób, włącznie z sortowaniem po kliknięciu nagłówka kolumny, zmianą wysokości wiersz i szerokośc kolumn, korzystaniem z trybu pojedynczego rekordu itd. yes yes
Filtrowanie danych yes yes
Eksportowanie obrazów z pól BLOB yes no

Szczegóły bieżącej wersji

Wersja 6.3.1
Data aktualizacji 09.08.2018
System operacyjny Windows XP/Vista/7/8/10
Język Angielski, Niemiecki, Polski, Słoweński
Rodzaj licencji Wersja trial - 15 dniowa
Cena $29
Wymagania ADO 2.1+, BDE 5.0+, or Interbase
Ostatnie zmiany Zobacz pełną historię wersji.