•  
Narzędzia plikowe

Wybieranie plików do zmiany nazw

Step 1: Select files for renaming

Przygotowanie grupy plików do zmiany nazwy lub kopiowania jest bardzo proste. Najpierw wybierz pliki we wbudowanym eksplorerze, przefiltruj ich przy użyciu maski, a następnie dodaj wybrane lub wszystkie pliki do listy plików projektu.

Listy plików mogą być sortowane rosnąco lub malejąco według nazwy, rozmiaru, typu, daty lub dowolnej kombinacji tych atrybutów.

Listę plików projektu z ich atrybutami można skopiować do schowka, eksportować do wielu formatów lub wydrukować.

Określanie działań do zmiany nazw

Step 2: Choose renaming actions

Gdy lista plików została przygotowana, trzeba określić działania do zmiany nazw plików. Mogą to być na przykład zastępowanie podciągów w nazwach plików, dodawanie numeracji, a nawet skomplikowane wyrażenia.

Nie ma ograniczeń co do liczby działań! Możesz dodać dowolną liczbę działań; wszystkie działania będą stosowane w określonej przez ciebie kolejności.

Wybór opcji wykonania

Step 3: Choose execution parameters

Niektóre opcje wykonania pozwalają na wybór miejsca docelowego oraz kontroli wyniku zmiany nazw i kopiowania.

W odróżnieniu od Rename Us, Rename Us Pro pozwala tobie określić swój własny skrypt do pisania dziennika wykonania, który może mieć wiele zastosowań, na przykład:

  • Tworzenie listy przemianowanych plików z ich podstawowymi atrybutami, takimi jak nazwy, typy, daty itp;
  • Tworzenie listy plików z ich wersjami lub informacja z ich treścią;
  • Tworzenie listy kolekcji muzycznej ze szczegółami wydobytymi z tagów MP3;
  • Tworzenie listy Co nowego itp.

Podgląd działań

Step 4: Actions preview

Przed zmianą nazw plików możesz wykonać projekt w trybie testowym i zobaczyć, jak nazwy plików są zmieniane w trakcie wykonania. Pozwala to na ocenę prawidłowości określonych działań, znalezienie ewentualnych problemów itp.

Wykonywanie działań

Step 5: Execute renaming procedure

Po zmianie nazwy lub kopiowaniu można sprawdzić wyniki.

W Rename Us Pro możliwe jest wykonanie projektów z linii poleceń i tworzenie folderów 'w locie'.