Документація Icons from File vlsoftware.net

Використання командного рядка

Зміст Індекс

Тут описано специфікацію командного рядка Icons from file.

Всі ключі та опції командного рядка (крім зазначених окремо) повинні починатися з дефісу (-), або з прямого слешу (/). Порядок опцій і ключів, а також регістр символів значення не мають.

В специфікації ключі і параметри або їх частини, взяті в квадратні дужки [], є необов'язковими; ключі, взяті в трикутні дужки <>, є обов'язковими. Символ | розділює можливі значення для ключів командного рядка. Текст, виділений червоним або синім кольором, показує приклади або можливі значення для ключів.

[-e[xport]] [-closewhendone] [-iconsizesmall] [-opendestination] [-alliconsasoneimage] [-grayscale] [-includenumbers] [-drawborders] [-iconindex=icon_index] [-dbasedesttype=ICON|BITMAP|JPEG|GIF|PNG|METAFILE] [-dbasedesttype=PNG|JPEG|GIF] [-dbasefieldname=dBase_field_name] [-desttype=ICO|BMP|JPEG|GIF|PNG|EMF|HTML|DBF] <SrcFileName> [DestFileOrFolderName]

Приклади

1. extraico "c:\my libs\pics.dll"

2. extraico -export -iconindex=2 -desttype=JPG c:\dbtour.exe "c:\export\dbtour2.jpg"

3. extraico -export -iconindex=0 -desttype=JPG c:\dbtour.exe "c:\export\dbtour"

Опції командного рядка

SrcFileName
Назва файлу, з якого потрібно витягувати іконки. Назва, що містить пробіли, повинна братися в лапки. Ообов'язковий параметр.
-e[xport]
Використовується для експорту витягнутих іконок. Увага! При експорті з командного рядка немає попереджень про перезапис існуючих файлів.

Наступні параметри мають значення тільки при використанні опції -e[xport]:

-closewhendone
Закриває програму після успішного виконання експорту.
-iconsizesmall
Витягуються іконки малого розміру. Якщо цю опцію не вказано або вона містить помилки, то витягуються іконки великого розміру. Ця опція ігнорується при експорті в формат ICO, при якому експортується реальний розмір іконок.
-opendestination
Відкриває файл призначення після успішного виконання експорту.
-alliconsasoneimage
Всі витягнуті іконки експортуються до одного графічного файлу.
-grayscale
Експортовані іконки конвертуються у відтінки сірого. Ця опція ігнорується при експорті до формату ICO.
-includenumbers
Нумерація іконок (за порядком з файлу-джерела) при експорті іконок до формату HTML.
-drawborders
Додає рамки таблиці при експорті іконок до формату HTML.
-iconindex
Індекс іконки, яку потрібно витягнути (за порядком з файлу-джерела). Для витягання однієї іконки використовуйте ідекс, що починається з 1. Для витягання всіх іконок використовуйте індекс 0. В останньому випадку DestFileOrFolderName повинен бути назвою папки. Якщо не вказано або помилковий, використовується 1. Ця опція ігнорується при експорті до форматів HTML та DBASE, де експортуються всі іконки.
-dbasedesttype
Вказує графічний формат картинок при експорті іконок до таблиці dBase (DBF). Можливі значення: ICON, BITMAP, JPEG, GIF, PNG, METAFILE.
-htmldestimagetype
Визначає графічний формат картинок при експорті іконок до формату HTML. Можливі варіанти: PNG, JPEG, GIF.
-dbasefieldname
Вказує назву поля для іконок при експорті в таблицю dBase (DBF). Може містити лише алфавітні символи та цифри. Якщо в назві поля більше 10 символів, назва обрізається до 10 символів. Якщо цю опцію не вказано, використовується назва 'ICON'.
-desttype

Вказує формат призначення. Якщо не вказано або помилковий, програма пробує визначити його з розширення DestFileOrFolderName. По замовчанню використовується формат ICO (за виключенням випадків, коли використовується -alliconsasoneimage, де по замовчанню використовується формат BMP, а формат ICO не дозволяється). Можливі значення: ICO, EMF, WMF, BMP або BITMAP, JPG або JPEG, GIF, PNG, HTM або HTML, DBF або DBASE.

В останньому випадку (DBF або DBASE), програма створює два файли з однаковим ім'ям, але з різним розширенням: .dbf і .dbt. Файл з роширенням .dbf є таблицею dBase, а файл з роширенням .dbt містить дані BLOB (саме тут будуть зберігатися витягнуті іконки). Вже існуючі файли перезаписуються.

DestFileOrFolderName
Файл або папка призначення. Файл, якщо експортується одна іконка (-iconindex=1|2|...) або якщо формат призначення HTML або DBASE; папка, якщо всі іконки експортуються (-iconindex=0) і формат не HTML або DBASE. Назва файлу (папки), що містить пробіли, повинна братися в лапки. Якщо папка не існує, програма створить її.