Редагування документу

На початок  <<  >>

Після створення або відкриття документу ви отримуєте дочірнє вікно, в якому безпосередньо редагуєте документ.

Якщо вікно документу показано в не дуже зручному вигляді, розверніть його на все вікно відповідною кнопкою в правому верхньому куті цього вікна. Існує опція, що дозволяє використовувати таку максимізацію автоматично.

При редагуванні документу ви можете вводити текст у поле, видаляти текст з поля, копіювати текст із одного поля в інше і т.д., використовуючи стандартні прийоми Windows. Ці функції можна виконувати як клавіатурними методами, так і з допомогою відповідних кнопок на панелі кнопок або відповідних функцій з розділу меню Редагування.

Ви можете відкривати або створювати один за одним кілька документів. Для кожного документа створюється окреме вікно. Ви можете переключатися між цими вікнами (наприклад, для швидкого копіювання даних з одного документу в інший). Для переключень між вікнами відкритих документів та для впорядкування їх на екрані використовуйте функції з розділу меню Вікна.

Для зручності ви можете змінювати розмір шрифту відповідною кнопкою на панелі кнопок.

Особливості редагування деяких даних

Якщо в полі вводу даних або поряд з ним з'являється кнопка з написом F9 або "···", то, натиснувши цю кнопку або клавішу F9 на клавіатурі, ви потрапите у відповідний довідник, з якого можна вибрати дані для вставки в це поле.