Власні звіти

На початок   <<  >>

Створювати власні звіти ви можете в програмах Database Tour Pro або Reportizer.

Правила створення власних звітів:

1. Зберігати власні звіти (і власні шаблони документів) потрібно в теці, відмінній від підтеки Template теки програми. Найкраще створити для цього окрему теку, наприклад, в Моїх Документах.

2. База даних для кожного звіту повинна називатися PAYDOCSVL.

3. Не забувайте давати опис вашим звітам та давайте файлам звітів осмислені імена.

4. Набір даних для кожного звіту повинен бути, як правило запитом. В запиті (в розділі WHERE) ви можете вживати параметри для діапазону дат %PrevDate% і %NextDate%. Ці параметри будуть автоматично підставлені в програмі Платіжні Документи Плюс (див. нижче). Наприклад, якщо ви бажаєте зробити звіт, оснований на виборці рахунків-фактур в певному діапазоні дат, то ви можете написати приблизно такий запит:

select

b.BillID, b.BillDate, b.BillSum, b.BillVat, b.SumInLet

from bill b

where b.BillDate >= %PrevDate% and b.BillDate <= %NextDate%

Є ще кілька наперед визначених параметрів, які заповнюються програмою автоматично:

<<SYSTEM_DATE>>заміняються поточною датою
<<SYSTEM_DATETIME>>заміняються поточними датою і часом
<<SYSTEM_TIME>>заміняються поточним часом
<<SYSTEM_YEAR>>заміняються поточним роком (з типом Integer)
<<SYSTEM_MONTH>>заміняються поточним місяцем (з типом Integer)
<<SYSTEM_DAY>>заміняються поточним днем (з типом Integer)

Відкрити для друку або перегляду звіти власного виробництва ви можете, вибравши меню Звіти | Власні звіти.

У вікні діалогу Власні звіти вам потрібно вибрати теку, в якій знаходяться створені вами звіти, після чого в списку нижче з'являться назви файлів шаблонів з цієї теки. При виділенні якогось із цих файлів праворуч буде показано опис звіту. Нижче можна буде вказати діапазон дат, за які ви хотіли б отримати дані в звіті. Потім просто натисніть кнопку Перегляд.

Вибраний у списку звіт можна автоматично відкрити для редагування в програмі Reportizer (якщо вона встановлена на вашому комп'ютері) натиснувши кнопку Редагувати.

Увага!

Оскільки генератор (движок) звітів, що використовується в згаданих вище програмах, постійно вдосконалюється, то звіти, створені або відредаговані в більш пізніх версіях, можуть відкриватися з помилками в більш ранніх програмах. Тому рекомендується слідкувати за тим, щоб у Платіжних Документах Плюс використовувалися лише звіти, що створені або відредаговані у Reportizer або Database Tour Pro тих версій, що були створені раніше від встановленої у вас версії Платіжних Документів Плюс.

Для полегшення контролю версій, в кожній з цих програм в секції Про програму... можна дізнатися версію движка звітів, яка була на час створення програми. Отже, необхідно просто слідкувати за тим, щоб версія движка звітів в Платіжних Документах Плюс була не нижчою, ніж в тих програмах, в яких ви створюєте або редагуєте шаблони документів та реєстрів. Щоб проблем сумісності звітів та шаблонів не виникало, намагайтеся слідкувати за оновленнями програм і вчасно встановлювати їх нові версії.