Коментарі для платіжних доручень

На початок   <<  >>

Довідник коментарів для платіжних доручень викликається з меню Довідники | Коментарі для платіжних доручень. Також його можна викликати за допомогою клавіші F9 у відповідних місцях при редагуванні документу.

В цьому довіднику можна зберігати найбільш часто уживані тексти для розділу Призначення платежу в платіжному дорученні. При редагуванні платіжного доручення потрібний текст можна швидко знайти і вставити в документ з цього довідника.