Інструкція з використання Rename Us vlsoftware.net

Використання командного рядка

Contents Index Previous Next

Тут описано специфікацію командного рядка Rename Us Pro.

За допомогою параметрів командного рядка ви можете відкривати та запускати проекти Rename Us Pro із своїх власних програм, командних файлів і т.д.

Всі параметри (крім спеціальних обмовок) повинні починатися слешом (/). Ключі та параметри або їх частини, взяті в квадратні дужки [], є необов'язковими, а ключі та параметри, взяті в трикутні дужки <>, - обов'язкові. Елементи, виділені кольором, повинні бути замінені на актуальні параметри користувача.

Регістр та порядок ключів значення не має. Кожен ключ або параметр повинен включатися лише один раз.

Використання

[/s[ilent]] [/e[xecute]] [/ClearFiles] [/save] [/SaveAs=NewProjectFileName] <ProjectFileName>

Зауваження:

1. Якщо командний рядок містить параметри, що починаються слешем (/), то вони повинні йти перед параметром <ProjectFileName>.
2. Якщо командний рядок не містить параметрів, що починаються слешем (/), то, замість вказування файлу проекту, ви можете включити теку, групу тек або комбінацію тек та файлів, які слід додати до нового проекту, що створюється автоматично кожного разу при запуску програми. Див. приклад 6.

Приклади

1. renamus "c:\my Rename Us projects\pics.rnp"

2. renamus /execute c:\RenameYesterdayPics.rnp

3. renamus /execute /silent c:\CopyDocs.rnp

4. renamus /silent /ClearFiles /save "c:\ddd.rnp"

5. renamus /silent /ClearFiles "/AddFile=d:\music files\001.mp3" "/SaveAs=c:\MyCollectionNew.rnp" "c:\MyCollection.rnp"

6. renamus "d:\music files\001.mp3" "d:\music files\004.mp3" "d:\music files\Beatles"

Опції командного рядка

ProjectFileName

Файл проекту Rename Us Pro для відкритя. Ім'я, яке містить пробіли, повинно братися в лапки. Обов. параметр.

[/s[ilent]]

'Тихий' режим. В цьому режимі не показується жодних вікон та діалогів. Цей параметр має значення лише якщо командний рядок містить параметри окрім <ProjectFileName>. Увага! В цьому режимі відсутні попередження про перезапис існуючих файлів.

[/e[xecute]]

Виконати відкритий проект.

[/ClearFiles]

Вилучити всі файли з проекту.

[/save]

Зберегти проект.

/SaveAs=NewProjectFileName

Зберегти проект в новий файл.