Інструкція з використання Rename Us vlsoftware.net

Використання командної строчки

Contents Index Previous Next

Тут описано специфікацію командної строчки Rename Us Pro.

За допомогою параметрів командної строчки ви можете відкривати та запускати проекти Rename Us Pro із своїх власних програм, командних файлів і т.д.

Примітка
Параметри командної строчки підтримуються лише в Rename Us Pro. Вживання їх в Rename Us викличе помилки. Дізнатися більше про відмінності між Rename Us та Rename Us Pro можна тут.

 

Всі параметри (крім спеціальних обмовок) повинні починатися слешом (/). Ключі та параметри або їх частини, взяті в квадратні дужки [], є необов'язковими, а ключі та параметри, взяті в трикутні дужки <>, - обов'язкові. Елементи, виділені кольором, повинні бути замінені на актуальні параметри користувача.

Регістр та порядок ключів значення не має. Кожен ключ або параметер повинен включатися лише один раз.

Використання

[/s[ilent]] [/e[xecute]] [/ClearFiles] [/save] [/SaveAs=NewProjectFileName] <ProjectFileName>

Зауваження:

1. Якщо командна строчка містить параметри, що починаються слешем (/), то вони повинні йти перед параметром <ProjectFileName>.
2. Якщо командна строчка не містить параметрів, що починаються слешем (/), то, замість вказування файлу проекту, ви можете включити теку, групу тек або комбінацію тек та файлів, які слід додати до нового проекту, що створюється автоматично кожного разу при запуску програми. Див. приклад 6.

Приклади

1. renamus "c:\my Rename Us projects\pics.rnp"

2. renamus /execute c:\RenameYesterdayPics.rnp

3. renamus /execute /silent c:\CopyDocs.rnp

4. renamus /silent /ClearFiles /save "c:\ddd.rnp"

5. renamus /silent /ClearFiles "/AddFile=d:\music files\001.mp3" "/SaveAs=c:\MyCollectionNew.rnp" "c:\MyCollection.rnp"

6. renamus "d:\music files\001.mp3" "d:\music files\004.mp3" "d:\music files\Beatles"

Опції командного рядка

ProjectFileName

Файл проекту Rename Us для відкритя. Ім'я, яке містить пробіли, повинно братися в лапки. Обов. параметр.

[/s[ilent]]

'Тихий' режим. В цьому режимі не показується жодних вікон та діалогів. Цей параметр має значення лише якщо командна строчка містить параметри окрім <ProjectFileName>. Увага! В цьому режимі відсутні попередження про перезапис існуючих файлів.

[/e[xecute]]

Виконати відкритий проект.

[/ClearFiles]

Вилучити всі файли з проекту.

[/save]

Зберегти проект.

/SaveAs=NewProjectFileName

Зберегти проект в новий файл.