Інструкція з використання Rename Us vlsoftware.net

Приклади виразів

Contents Index Previous Next

1. Номер файлу в списку файлів проекту:

<FILENO>

2. Дата та час останньої модифікації файлу:

file_last_modified(<FILE_PATH>)

3. Дата (без часу) останньої модифікації файлу:

format_date_time( file_last_modified(<FILE_PATH>), 'DD.MM.YYYY' )

4. Рік створення файлу:

format_date_time( file_created(<FILE_PATH>), 'YYYY' )

5. Перевід всіх перших букв слів з назви файлу у верхній регістр:

capitalize(<CURRENT_NAME>)

6. Замінити в імені файлу всі символи підкреслення на пробіли:

string_replace(<CURRENT_NAME>, '_', ' ')

7. Замінити в MP3-тегу 'Назва треку' файла MP3 всі символи '/' (слеш) на символи підкреслення:

string_replace(<MP3TAG_TITLE>, '/', '_')