Інструкція з використання Rename Us vlsoftware.net

Друк списку файлів

Contents Index Previous Next

Для друку списку файлів проекту клацніть кнопку Друк списку. З'явиться діалог налаштувань друку:

Показувати номери файлів. Поставте цю галочку, якщо ви бажаєте пронумерувати файли під час друку.

Показувати повний шлях файлів. Якщо відмічено, буде друкуватися повний шлях файлів, інакше лише коротке ім'я файлів буде друкуватися.

Опустити розширення файлів. Поставте цю галочку, якщо не бажаєте виводу на друк розширень файлів.

Після вибору опцій натисніть OK для друку списку.