Інструкція з використання Rename Us vlsoftware.net

Пошук файлів

Contents Index Previous Next

Для пошуку специфічного тексту в назвах файлів проекту клацніть кнопку Знайти. З'явиться діалог, в якому будуть доступні наступні опції:

Що. Вкажіть текст, який потрібно знайти.

Тільки слово цілком. Відмітьте цю опцію, якщо потрібно шукати лише цілі слова (щоб текст Що обмежувався пробілами, табуляцією, символами пунктуації або стартом чи кінцем строчки). При знятій галочці будуть шукатися всі співпадаючі фрагменти.

З урахуванням регістру. Відмітьте цю опцію, якщо потрібно шукати текст, який в кожній букві співпадає по регістру символів з текстом Що. При знятій галочці буде проводитися незалежно від регістру символів.

Напрям. Виберіть Вгору для пошуку від елементу, що передує поточному, до початку списку. Виберіть Вниз для пошуку від елементу, наступного за поточним, до кінця списку.

Після вибору необхідних опцій клацніть OK, щоб розпочати пошук.