•  

Narzędzia plikowe

Wybieranie plików do zmiany nazw

Przygotowanie grupy plików do zmiany nazwy lub kopiowania jest bardzo proste. Najpierw wybierz pliki we wbudowanym eksplorerze, przefiltruj ich przy użyciu maski, a następnie dodaj wybrane lub wszystkie pliki do listy plików projektu.

Listy plików mogą być sortowane rosnąco lub malejąco według nazwy, rozmiaru, typu, daty lub dowolnej kombinacji tych atrybutów.

Listę plików projektu z ich atrybutami można skopiować do schowka, eksportować do wielu formatów lub wydrukować.

Krok 1: Wybieranie plików do zmiany nazw

Określanie zasad do zmiany nazw

Gdy lista plików została przygotowana, trzeba określić zasady (działania) do zmiany nazw plików. Mogą to być na przykład zastępowanie podciągów w nazwach plików, dodawanie numeracji, a nawet skomplikowane wyrażenia.

Nie ma ograniczeń co do liczby zasad! Możesz dodać dowolną liczbę zasad; wszystkie działania będą stosowane w określonej przez ciebie kolejności.

Krok 2: Określanie zasad do zmiany nazw

Wybór opcji wykonania

Opcje wykonania pozwalają na wybór miejsca docelowego oraz kontroli wyniku zmiany nazw i kopiowania.

Krok 3: Wybór opcji wykonania

Podgląd zasad

Przed zmianą nazw plików możesz wykonać projekt w trybie testowym i zobaczyć, jak nazwy plików są zmieniane w trakcie wykonania. Pozwala to na ocenę prawidłowości określonych zasad, znalezienie ewentualnych problemów itp.

Krok 4: Podgląd zasad

Wykonywanie zasad

Po zmianie nazwy lub kopiowaniu można sprawdzić wyniki.

Krok 5: Wykonywanie zasad