•  

Narzędzia plikowe

Rename Us Screeny

Wybieranie plików do zmiany nazw

Przygotowanie grupy plików do zmiany nazwy lub kopiowania jest bardzo proste. Najpierw wybierz pliki we wbudowanym explorerze, przefiltruj ich przy użyciu maski, a następnie dodaj wybrane lub wszystkie pliki do listy plików projektu.

Listy plików mogą być sortowane rosnąco lub malejąco według nazwy, rozmiaru, typu, daty lub dowolnej kombinacji tych atrybutów.

Listę plików projektu z ich atrybutami można skopiować do schowka, eksportować do wielu formatów lub wydrukować.

Krok 1: Wybieranie plików do zmiany nazw

Określanie działań do zmiany nazw

Gdy lista plików została przygotowana, trzeba określić działania do zmiany nazw plików. Mogą to być na przykład zastępowanie podciągów w nazwach plików, dodawanie numeracji, a nawet skomplikowane wyrażenia.

Nie ma ograniczeń co do liczby działań! Możesz dodać dowolną liczbę działań; wszystkie działania będą stosowane w określonej przez ciebie kolejności.

Krok 2: Określanie działań do zmiany nazw

Wybór opcji wykonania

Opcje wykonania pozwalają na wybór miejsca docelowego oraz kontroli wyniku zmiany nazw i kopiowania.

W odróżnieniu od Rename Us, Rename Us Pro pozwala tobie określić swój własny skrypt do pisania dziennika wykonania, który może mieć wiele zastosowań, na przykład:

  • Tworzenie listy przemianowanych plików z ich podstawowymi atrybutami, takimi jak nazwy, typy, daty itp;
  • Tworzenie listy plików z ich wersjami lub informacja z ich treścią;
  • Tworzenie listy kolekcji muzycznej ze szczegółami wydobytymi z tagów MP3;
  • Tworzenie listy Co nowego itp.
Krok 3: Wybór opcji wykonania

Podgląd zasad

Przed zmianą nazw plików możesz wykonać projekt w trybie testowym i zobaczyć, jak nazwy plików są zmieniane w trakcie wykonania. Pozwala to na ocenę prawidłowości określonych zasad, znalezienie ewentualnych problemów itp.

Krok 4: Podgląd zasad

Wykonywanie zmiany nazw

Po zmianie nazw lub kopiowaniu możesz sprawdzić wyniki.

W Rename Us Pro możliwe jest wykonanie projektów z linii poleceń i tworzyć foldery 'w locie'.

Krok 5: Wykonywanie zmiany nazw