Інструкція з використання Rename Us vlsoftware.net

Вибір параметрів виконання

Contents Index Previous Next

Щоб вказати параметри виконання проекту, перейдіть до закладки Параметри виконання.

Цільова тека

Вказує теку, в яку потрібно зберігати файли призначення (перейменовані файли). Тут є дві взаємовиключні опції:

Використовувати теку джерела. Кожен файл після перейменування/копіювання буде розташовано в тій же теці, що і вихідний файл.

Використовувати теку, вказану користувачем. Всі файли після перейменування/копіювання буде розташовано в теці, вказаній користувачем.

Примітка: якщо правила перейменування утворюють повний шлях цільового файлу, виберіть другу опцію та залиште назву теки пустою.

Існуючі файли

Опції, що визначають, як опрацьовувати випадки, коли повний шлях файлу, отриманого при перейменуванні/копіюванні збігається з повним шляхом вже існуючого файлу.

Перезаписувати існуючі файли. При вибраній опції існуючі файли, в який повний шлях збігається з повним шляхом файлів, отриманих при перейменуванні/копіюванні, будуть перезаписані новими файлами під час виконання проекту.

Попереджувати про перезапис. При вибраній опції програма буде запитувати про перезапис існуючих файлів з можливістю пропустити поточний файл або відмінити подальше виконання проекту. Увага! Ця опція ігнорується при 'тихому' виконанні проекту (тобто перезапис виконується без попередження).

Обробка помилок

Опції, що визначають, як опрацьовувати помилки, що виникають під час виконання проекту.

Зупинити в разі виникнення помилки. При вибраній опції виконання проекту буде зупинено в разі виникнення помилки, інакше помилковий файл буде пропущено і виконання продовжиться з наступного файлу. В будь-якому разі повідомлення про помилку буде записано в журнал виконання, який показується після виконання в нижній частині закладки Виконання.

Журнал виконання

Визначає опції ведення журналу виконання проекта.

Файл журналу. Визначає повний шлях до файлу, в який буде записуватися журнал виконання проекту. Якщо залишити пустим, журнал не записується.

Доповнювати існуючий журнал. Вказує, що у випадку, якщо на момент початку виконання проекту файл журналу вже існує, то поточний журнал буде дописуватися в кінець файлу. Якщо галочка знята, файл буде перезаписано.

Тип журналу.Може бути Текст (журнал записується як звичайний текст) або XML (журнал записується в XML).

Файл розширеного журналу. Визначає повний шлях до файлу, в який буде записуватися розширений журнал виконання проекту. Розширений журнал відрізняється від звичайного тим, що дозволяє користувачу самому керувати його вмістом, вказавши власний скрипт. Якщо залишити пустим, журнал не записується.

Доповнювати існуючий розширений журнал. Вказує, що у випадку, якщо на момент початку виконання проекту файл журналу вже існує, то поточний журнал буде дописуватися в кінець файлу. Якщо галочка знята, файл буде перезаписано.

Скрипт розширеного журналу. Вираз, який буде розраховуватися для кожного файлу з черги обробки. Результат виразу буде записуватися в файл розширеного журналу.