Інструкція з використання Rename Us vlsoftware.net

Вибір дій по перейменуванню

Contents Index Previous Next

Для вибору дій по перейменуванню, які необхідно виконати з назвами та розширеннями файлів, перейдіть до закладки Дії по перейменуванню.

Головна дія

В верхній частині закладки вкажіть головну дію проекту: Копіювати або Перейменувати. При виборі Перейменувати вихідні файли буде перейменовано, інакше буде створено їх копію.

Дії по перейменуванню назв файлів та розширень

Ви можете задати набір дій (правил), які повинні бути виконані з іменами файлів і (окремо) їх розширеннями під час виконання проекту. Дії виконуються в тому порядку, в якому вони відображені в списку дій. Перша дія буде працювати з оригінальним текстом (назва або розширення файлу), а кожна наступна дія буде працювати з результатом попередньої дії.

На закладці Дії по перейменуванню є 2 списки: верхній для дій по зміні назви файлу (до точки), і нижній для дій по зміні розширення. Відповідні випадаючі списки над кожним списком дій містять назви дій. Більша частина дій і для назв, і для розширень співпадає; відмінності описані нижче.

Для додавання потрібної дії до списку виберіть її з випадаючого списку і клацніть кнопку Додати вибрану дію. Якщо вибрана дія вимагає додаткових параметрів, буде показано відповідний діалог; після заповнення параметрів клацніть OK. Після цього вибрана дія зі вказаними параметрами (якщо є) додасться до відповідного списку дій.

Список дій є складовою частиною проекту і зберігається в ньому при збереженні проекту до файлу.

Опис дій

Задати константе розширення. Тільки для розширень. Визначає нове розширення для файлів.

Параметри:

1. Нове розширення.
Приклад: jpg.

Нумерація. Використовується для нумерації файлів.

Параметри:

1. Схема нумерації. Визначає початковий номер для файлів, максимальну кількість символів в номері та необов'язкове доповнення нулями. Максимальна кількість символів в номері дорівнює кількості символів в схемі; якщо кількість символів в схемі не відповідає кількості файлів (напр., схема 01 для 200 файлів), буде видано повідомлення про помилку. Якщо схема починається з нуля, номери генеруватимуться з ведучим нулями; для уникнення доповнення нулями використовуйте символ(и) '#' замість нулів.
Приклади:
0001 (файли будуть пронумеровані, починаючи з 0001: 0001, 0002, 0003, ..., 0010, ..., 9999)
0125 (файли будуть пронумеровані, починаючи з 0125: 0125, 0126, 0127, ..., 0130, ..., 9999)
##1 (файли будуть пронумеровані, починаючи з 1: 1, 2, 3, ..., 10, ..., 999)

2. Застосування схеми. Визначає, де вставляти нумерації: Замінити назву файлу схемою, Використовувати схему як префікс або Використовувати схему як суфікс.

3. Розділювач схеми. Визнчає розділювач схеми, якщо параметр 'Застосування схеми' задано як Використовувати схему як префікс або Використовувати схему як суфікс. Наприклад, якщо назва 27-го файлу Sunset, схема 001, параметр Застосування схеми задано як Використовувати схему як префікс, а параметр Розділювач схеми є знаком підкреслення, то цільова назва буде 027_Sunset.

Змінити текст на верхній регістр. Приводить весь текст до верхнього регістру.

Змінити текст на нижній регістр. Приводить весь текст до нижнього регістру.

Перша буква - прописна. Приводить першу літеру до верхнього регістру.

Замінити підрядок. Замінює вказаний підрядок новим текстом.

Параметри:

1. Текст для заміни. Визначає текст, який потрібно замінити.

2. Замінити на. Визначає текст, на який потрібно замінити.

3. Чутливість до регістру. При включеній опції пошук тексту буде чутливим до регістру символів.

Додати префікс. Додає текстову константу спереду.

Параметри:

1. Префікс.

Додати суфікс. Додає текстову константу ззаду.

Параметри:

1. Суфікс.

Вирізати префікс. Відрізає вказану кількість символів спереду.

Параметри:

1. Кількість символів для вирізання.

Вирізати суфікс. Відрізає вказану кількість символів ззаду.

Параметри:

1. Кількість символів для вирізання.

Власне правило (формула). Найбільш потужна дія, але вона вимагає більше зусиль від вас. Результат цієї дії є результатом обчислення виразу (математичного, текстового, логічного або комбінованого). Застосовуйте її тоді, коли необхідно правило чи набір правил, які неможливо зробити іншими діями. Завдяки формулам/виразам ви можете перейменовувати файли більш гнучко: використовувати дати файлів, номери файлів, їх оригінальні назви, MP3-теги (для файлів .MP3 та .APE) і т.д.
Вираз може складатися з констант (числових та текстових), функцій, операторів (арифметичних і логічних) і коментарів.
Коментарем є текст в фігурних дужках {} або весь рядок тексту після двох прямих слешів //. Коментарі ігноруються при обчисленні виразу.
Текстові константи повинні братися в одинарні лапки (апострофи). Вони не можуть містити розривів рядків (тобто символів переводу каретки та нового рядка); якщо ж потрібно все-таки записати текстову константу з розривом рядка, слід застосовувати функцію char.

Параметри:

1. Вираз. Кожна функція у виразі повинна бути введена в верхньому регістрі; функції, що відносяться до поточного файлу в черзі, повинні поміщатися в трикутні дужки (<>). MP3-залежні функції працюють по замовчанню з тегами ID3v2; якщо відповідний тег ID3v2 пустий, використовується вміст тегу ID3v1.

Приклади:

<FILENO> + '. ' + <MP3TAG_ARTIST> + ' - ' + <MP3TAG_TITLE>

Результат дасть рядок типу 04. Bethoven - Symphony No.5

to_string(<FILENO> + 100) + '. ' + <CURRENT_NAME>

Результат дасть рядок типу 104. Symphony No.5

substr(<CURRENT_NAME>, 1, 2) + '. ' + <MP3TAG_ARTIST> + ' - ' + <MP3TAG_ALBUM> + ' - ' + <MP3TAG_TITLE>

Результат дасть рядок типу 05. Apocaliptica - Reflections - Drive

trim(substr(<CURRENT_NAME>, 3, length(<CURRENT_NAME>) - 2))

Результат дасть рядок типу Symphony No.5

format_date_time( file_last_modified( <FILE_PATH> ), 'YYYYMMDD' )

Результат використовує дату останньої модифікації файлу і дасть рядок типу 20090528

Більше прикладів виразів наведено тут.

Конвертувати кирилицю в трансліт. Конвертує кириличні символи (символи українського, російського та білоруського алфавітів) в тексті на їх аналоги в трансліті.