•  

Narzędzia plikowe

Ogólne informacje

Rename Us Pro jest programem do hurtowej zmiany nazw plików lub ich kopiowania jednocześnie.

Nazwy plików są zmieniane zgodnie z zasadami określonymi w projekcie. Użytkownik może dodać dowolną liczbę różnych zasad zmiany nazw, takich jak dodawanie przedrostek lub przyrostek, wykorzystunie datę pliku, używanie znaczników MP3 itp. Zasady te sa stosowane w kolejności podanej w projekcie.

Przed zmianą nazw, lista plików może być ręcznie lub automatycznie uporządkowana według nazwy, daty, typu lub w kolejności losowej.

Zmiana nazw i kopiowanie mogą być wykonane za pomocą linii poleceń.

Program jest przydatny podczas tworzenia list odtwarzania muzyki, zbiorów graficznych itp.

Rename Us Pro umożliwia również łączenie plików w jeden plik.

Różnice pomiędzy Rename Us i Rename Us Pro

Oprócz funkcji Rename Us, Rename Us Pro pozwala na:

  • Wykonywanie projektów przez linię poleceń.
  • Automatyczne tworzenie folderów w trakcie wykonywania projektu.
  • Pisanie rozszerzonego pliku dziennika używajac własnego skryptu.

Szczegóły bieżącej wersji

Wersja 4.1.4
Data aktualizacji 20.01.2019
System operacyjny Windows XP/Vista/7/8/10
Język Angielski
Rodzaj licencji Wersja trial - 15 dniowa
Cena $12
Wymagania -