•  

Narzędzia bazodanowe

Exportizer Edycje

Porównanie Exportizer, Exportizer Pro i Exportizer Enterprise

Mamy trzy edycje tego narzędzia: Exportizer (darmowy), Exportizer Pro i Exportizer Enterprise. Dwa ostatnich są trial z 15-dniowym okresem testowym.

Każda edycja ma swój własny zestaw funkcji. Główne różnice to:

Exportizer pracuje z lokalnymi bazami danych, takimi jak pliki dBase lub CSV i obsługuje kilka plikowych formatów docelowych. Może również drukować dane. Więc jeśli szukasz prosty konwerter baz danych lokalnych, to narzędzie jest dla Ciebie.

Pełna lista możliwych konwersji

Exportizer Pro otwiera lokalne bazy danych i źródła danych ODBC oraz eksportuje dane do dużej listy plikowych formatów i źródeł danych ODBC. Krótko mówiąc, łączy w sobie Exportizer i konwerter ODBC z rozszerzoną listą formatów docelowych. Dodatkowo umożliwia pisanie i wykonywanie własnych zapytań SQL.

Pełna lista możliwych konwersji

Exportizer Enterprise otwiera lokalne bazy danych, źródła danych ODBC i wszystkie główne relacyjne bazy danych, takie jak Access, SQLite, Oracle, SQL Server, Firebird itp; eksportuje dane do dużej listy plikowych formatów i baz danych, oraz dodaje dodatkowe potężne funkcje, takie jak zdolność drastycznego przyspieszenia migracji danych między bazami danych, konwersja grupy tabel jednocześnie, eksportowanie bardzo dużych tabel itp.

Potrzebujesz konwertera SQLite? Albo może, eksportera DB2 czy Firebird? Narzędzie do konwersji DBF do SQL Server'a albo MDB do Excel'a? To wszystko o Exportizer Enterprise.

I oczywiście zapewnia on narzędzie zapytań do bazy danych, które rozszerza możliwości wyodrębniania danych.

Pełna lista możliwych konwersji

Szczegółowa lista różnic funkcjonalnych

Cecha Wsparcie
Exportizer Exportizer Pro Exportizer Enterprise

Obsługiwane typy baz danych źródłowych

Otwieranie tabel baz danych opartych na plikach (.db, .dbf, .txt, .csv, .xml) wspierany wspierany wspierany
Otwieranie źródeł ODBC niewspierany wspierany wspierany
Otwieranie wielotabelowych plików baz danych typów XLS, XLSX, HTML. niewspierany wspierany wspierany
Otwieranie tabel baz danych określonych przez łańcuch połączenia ADO oraz plików UDL. niewspierany niewspierany wspierany
Otwieranie tabel baz danych typów Access (MDB, ACCDB), Visual FoxPro (DBC), SQLite, Interbase (GDB, IB), Firebird (FDB), Oracle, SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL, Advantage, MySQL, SQL Anywhere niewspierany niewspierany wspierany

Manipulacja danymi

Przeglądanie danych wspierany wspierany wspierany
Edycja danych wspierany wspierany wspierany
Filtrowanie danych wspierany wspierany wspierany
Pisanie i wykonywanie własnych zapytań SQL niewspierany wspierany wspierany

Eksportowanie i migracja danych

Kopiowanie danych do schowku wspierany wspierany wspierany
Wydruk danych wspierany wspierany wspierany
Eksport do pliku tekstowego (z separatorami pól lub polami o stałej długości) wspierany wspierany wspierany
Eksport do pliku CSV wspierany wspierany wspierany
Eksport do JSON wspierany supported supported
Eksport do HTML wspierany wspierany wspierany
Eksport do XML wspierany wspierany wspierany
Eksport do pliku RTF wspierany wspierany wspierany
Eksport do PDF wspierany wspierany wspierany
Eksport do pliku SYLK wspierany wspierany wspierany
Eksport do dBase III, IV, V wspierany wspierany wspierany
Eksport do SQL (wyrażenia INSERT, DELETE, MERGE itp) wspierany wspierany wspierany
Eksport do Excel (OLE) wspierany wspierany wspierany
Eksport do Word (OLE) wspierany wspierany wspierany
Eksport do Excel (XLS) wspierany wspierany wspierany
Eksport do Excel (XLSX) niewspierany wspierany wspierany
Eksport do Excel (oparty na XML-u) niewspierany wspierany wspierany
Eksport do relacyjnej bazy danych dowolnego obsługiwanego typu źródłowego (patrz wyżej) niewspierany wspierany
(tylko ODBC)
wspierany
Eksport do własnego formatu użytkownika wspierany supported supported
Eksport danych ze wszystkich (lub wybranych) tabel bazy danych na raz (przez interfejs lub linię poleceń) niewspierany niewspierany wspierany
Eksport danych ze wszystkich otwartych tabel i zapytań SQL not supported not supported supported
Eksportuj dane ze wszystkich plików danych w jednym folderze jednocześnie (czyli ze wszystkich plików Access, SQLite, Firebird, dBase itp.) not supported not supported supported

Potężne możliwości eksportu

Korzystanie z pliku szablonu podczas eksportowania do formatu HTML wspierany wspierany wspierany
Korzystanie z dodatkowych trybów eksportu, takich jak Append, Empty+Insert, Update, Append+Update oraz Delete niewspierany wspierany wspierany
Użycie dynamicznie obliczanych wyrażeń podczas eksportowania niewspierany wspierany wspierany
Użycie dodatkowych opcji linii poleceń, takich jak /Silent, /LogFile, /CloseOnError itd. niewspierany wspierany wspierany
Eksportowanie obrazów z pól BLOB niewspierany wspierany wspierany
Eksportowanie danych z pól BLOB do pojedynczych plików niewspierany wspierany wspierany
Migracja danych w super szybkim trybie wsadowym do baz danych Access, SQLite, Interbase, Firebird, Oracle, SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL, Advantage, MySQL, SQL Anywhere niewspierany niewspierany wspierany
Eksportowanie ogromnych tabel bez przepełnienia pamięci operacyjnej niewspierany niewspierany wspierany
Korzystanie z rozszerzonego rejestrowania eksportu z możliwością korzystania z własnych formuł niewspierany niewspierany wspierany

Możliwe konwersje między źródłami a celami

Exportizer może eksportować / konwertować:

dBase i FoxPro (DBF)

 • DBF do DBF
 • DBF do pliku tekstowego (o stałej długości lub z separatorami)
 • DBF do CSV
 • DBF do skryptu SQL (instrukcje INSERT, DELETE, MERGE itp)
 • DBF do Excel (xls)
 • DBF do Excel instance (OLE)
 • DBF do Word instance (OLE)
 • DBF do RTF
 • DBF do SYLK
 • DBF do HTML
 • DBF do XML
 • DBF do Paradox
 • DBF do JSON
 • DBF do własnego formatu użytkownika

Paradox (DB)

Tekst i CSV

XML

Exportizer Pro dodaje dodatkowe typy źródeł (Excel, HTML, ODBC) i kilka dodatkowych formatów docelowych (Excel (xlsx), Excel (XML), ODBC):

dBase i FoxPro (DBF)

Paradox (DB)

Tekst i CSV

XML

HTML

Excel (XLS lub XLSX)

ODBC

 • ODBC do dBase (DBF)
 • ODBC do pliku tekstowego (o stałej długości lub z separatorami)
 • ODBC do CSV
 • ODBC do skryptu SQL (instrukcje INSERT, DELETE, MERGE itp)
 • ODBC do Excel (xls)
 • ODBC do Excel (xlsx)
 • ODBC do Excel (Open XML)
 • ODBC do Excel instance (OLE)
 • ODBC do Word instance (OLE)
 • ODBC do RTF
 • ODBC do SYLK
 • ODBC do HTML
 • ODBC do XML
 • ODBC do Paradox
 • ODBC do ODBC. Należy pamiętać o ograniczeniach prędkości eksportu w edycji Pro w porównaniu do edycji Enterprise (patrz tabela powyżej).
 • ODBC do JSON
 • ODBC do własnego formatu użytkownika

Exportizer Enterprise dodatkowo może eksportować dane z plików UDL i baz danych Oracle, SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL, Advantage, MySQL, SQL Anywhere, Access, SQLite, Interbase, Firebird do dowolnej z tych baz danych:

dBase i FoxPro (DBF)

Paradox (DB)

Tekst i CSV

XML

HTML

ODBC

Excel (XLS, XLSX)

SQLite

 • SQLite do dBase (DBF)
 • SQLite do pliku tekstowego (o stałej długości lub z separatorami)
 • SQLite do CSV
 • SQLite do skryptu SQL (instrukcje INSERT, DELETE, MERGE itp)
 • SQLite do Excel (xls)
 • SQLite do Excel (xlsx)
 • SQLite do Excel (Open XML)
 • SQLite do Excel instance (OLE)
 • SQLite do Word instance (OLE)
 • SQLite do RTF
 • SQLite do SYLK
 • SQLite do HTML
 • SQLite do XML
 • SQLite do ODBC dowolnego rodzaju
 • SQLite do Paradox
 • SQLite do JSON
 • SQLite do własnego formatu użytkownika
 • SQLite do Oracle, SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL, Advantage, MySQL, SQL Anywhere, Access, SQLite, Interbase, Firebird

Microsoft Access (MDB lub ACCDB)

Oracle

SQL Server

DB2

PostgreSQL

Advantage Database Server

MySQL

SQL Anywhere

Interbase (GDB, IB)

Firebird (FDB)

Informix