•  

Narzędzia bazodanowe

Porównanie Exportizer, Exportizer Pro i Exportizer Enterprise

Mamy trzy edycje tego narzędzia: Exportizer (darmowy), Exportizer Pro i Exportizer Enterprise. Dwa ostatnich są trial z 15-dniowym okresem testowym.

Cecha Wsparcie
Exportizer Exportizer Pro Exportizer Enterprise

Obsługiwane typy baz danych źródłowych

Otwieranie tabel baz danych opartych na plikach (.db, .dbf, .txt, .csv, .xml) yes yes yes
Otwieranie źródeł ODBC no yes yes
Otwieranie wielotabelowych plików baz danych typów XLS, XLSX, HTML. no yes yes
Otwieranie tabel baz danych określonych przez łańcuch połączenia ADO oraz plików UDL. no no yes
Otwieranie tabel baz danych typów Access (MDB, ACCDB), Visual FoxPro (DBC), SQLite, Interbase (GDB, IB), Firebird (FDB), Oracle, SQL Server, PostgreSQL, Advantage, MySQL, SQL Anywhere no no yes

Manipulacja danymi

Przeglądanie danych yes yes yes
Edycja danych yes yes yes
Filtrowanie danych yes yes yes
Budowanie zapytań SQL no yes yes

Eksportowanie i migracja danych

Kopiowanie danych do schowku yes yes yes
Wydruk danych yes yes yes
Eksport do pliku tekstowego (z separatorami pól lub polami o stałej długości) yes yes yes
Eksport do pliku CSV yes yes yes
Eksport do HTML yes yes yes
Eksport do XML yes yes yes
Eksport do pliku RTF yes yes yes
Eksport do PDF yes yes yes
Eksport do pliku SYLK yes yes yes
Eksport do DBF III, IV, V yes yes yes
Eksport do SQL yes yes yes
Eksport do Excel (OLE) yes yes yes
Eksport do Word (OLE) yes yes yes
Eksport do pliku XLS yes yes yes
Eksport do Excel (XLSX) no yes yes
Eksport do Excel (oparty na XML-u) no yes yes
Eksport do relacyjnej bazy danych dowolnego obsługiwanego typu źródłowego (patrz wyżej) no yes yes
Eksport danych ze wszystkich (lub wybranych) plików, które znajdują się w jednym folderze, lub wszystkich (lub wybranych) tabel z wielotabelowego źródła danych, na raz (przez interfejs lub linię poleceń) no no yes

Potężne możliwości eksportu

Korzystanie z dodatkowych trybów eksportu, takich jak Append, Empty+Insert, Update, Append+Update oraz Delete no yes yes
Użycie dynamicznie obliczanych wyrażeń podczas eksportowania no yes yes
Użycie dodatkowych opcji linii poleceń, takich jak /Silent, /LogFile, /CloseOnError itd. no yes yes
Eksportowanie obrazów z pól BLOB no yes yes
Eksportowanie danych z pól BLOB do pojedynczych plików no yes yes
Korzystanie z pliku szablonu podczas eksportowania do formatu HTML no no yes
Migracja danych w super szybkim trybie wsadowym do baz danych Access, SQLite, Interbase, Firebird, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, Advantage, MySQL, SQL Anywhere no no yes
Eksportowanie ogromnych tabel bez przepełnienia pamięci operacyjnej no no yes
Korzystanie z rozszerzonego rejestrowania eksportu no no yes