•  

Narzędzia bazodanowe

Porównanie Exportizer, Exportizer Pro i Exportizer Enterprise

Mamy trzy edycje tego narzędzia: Exportizer (darmowy), Exportizer Pro i Exportizer Enterprise. Dwa ostatnich są trial z 15-dniowym okresem testowym.

Cecha Wsparcie
Exportizer Exportizer Pro Exportizer Enterprise

Obsługiwane typy baz danych źródłowych

Otwieranie tabel baz danych opartych na plikach (.db, .dbf, .txt, .csv, .xml) wspierany wspierany wspierany
Otwieranie źródeł ODBC niewspierany wspierany wspierany
Otwieranie wielotabelowych plików baz danych typów XLS, XLSX, HTML. niewspierany wspierany wspierany
Otwieranie tabel baz danych określonych przez łańcuch połączenia ADO oraz plików UDL. niewspierany niewspierany wspierany
Otwieranie tabel baz danych typów Access (MDB, ACCDB), Visual FoxPro (DBC), SQLite, Interbase (GDB, IB), Firebird (FDB), Oracle, SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL, Advantage, MySQL, SQL Anywhere niewspierany niewspierany wspierany

Manipulacja danymi

Przeglądanie danych wspierany wspierany wspierany
Edycja danych wspierany wspierany wspierany
Filtrowanie danych wspierany wspierany wspierany
Budowanie zapytań SQL niewspierany wspierany wspierany

Eksportowanie i migracja danych

Kopiowanie danych do schowku wspierany wspierany wspierany
Wydruk danych wspierany wspierany wspierany
Eksport do pliku tekstowego (z separatorami pól lub polami o stałej długości) wspierany wspierany wspierany
Eksport do pliku CSV wspierany wspierany wspierany
Eksport do HTML wspierany wspierany wspierany
Eksport do XML wspierany wspierany wspierany
Eksport do pliku RTF wspierany wspierany wspierany
Eksport do PDF wspierany wspierany wspierany
Eksport do pliku SYLK wspierany wspierany wspierany
Eksport do dBase III, IV, V wspierany wspierany wspierany
Eksport do SQL (wyrażenia INSERT, DELETE, MERGE itp) wspierany wspierany wspierany
Eksport do Excel (OLE) wspierany wspierany wspierany
Eksport do Word (OLE) wspierany wspierany wspierany
Eksport do Excel (XLS) wspierany wspierany wspierany
Eksport do Excel (XLSX) niewspierany wspierany wspierany
Eksport do Excel (oparty na XML-u) niewspierany wspierany wspierany
Eksport do relacyjnej bazy danych dowolnego obsługiwanego typu źródłowego (patrz wyżej) niewspierany wspierany wspierany
Eksport danych ze wszystkich (lub wybranych) plików, które znajdują się w jednym folderze, lub wszystkich (lub wybranych) tabel z wielotabelowego źródła danych, na raz (przez interfejs lub linię poleceń) niewspierany niewspierany wspierany

Potężne możliwości eksportu

Korzystanie z dodatkowych trybów eksportu, takich jak Append, Empty+Insert, Update, Append+Update oraz Delete niewspierany wspierany wspierany
Użycie dynamicznie obliczanych wyrażeń podczas eksportowania niewspierany wspierany wspierany
Użycie dodatkowych opcji linii poleceń, takich jak /Silent, /LogFile, /CloseOnError itd. niewspierany wspierany wspierany
Eksportowanie obrazów z pól BLOB niewspierany wspierany wspierany
Eksportowanie danych z pól BLOB do pojedynczych plików niewspierany wspierany wspierany
Korzystanie z pliku szablonu podczas eksportowania do formatu HTML niewspierany niewspierany wspierany
Migracja danych w super szybkim trybie wsadowym do baz danych Access, SQLite, Interbase, Firebird, Oracle, SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL, Advantage, MySQL, SQL Anywhere niewspierany niewspierany wspierany
Eksportowanie ogromnych tabel bez przepełnienia pamięci operacyjnej niewspierany niewspierany wspierany
Korzystanie z rozszerzonego rejestrowania eksportu niewspierany niewspierany wspierany