•  

Narzędzia bazodanowe

Exportizer - Narzędzie do eksportu danych

Edycja zapytania SQL w Exportizer Pro

Wersja 9.3.1.121
Data aktualizacji 12.05.2024
System operacyjny Exportizer: Windows Vista/7/8/10/11
Exportizer Pro: Windows 7/8/10/11, .NET 4.52
Exportizer Enterprise: Windows 7/8/10/11, .NET 4.52
Język Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Słoweński
Wymagania Patrz dokumentacja

Główna funkcjonalność i obsługiwane typy danych

Exportizer to narzędzie do ekstrakcji oraz eksportu danych. Służy on do eksportowania, kopiowania, wydruku oraz przeglądania i edytowania baz danych.

Ten produkt jest jest dostępny w trzech edycjach (Exportizer, Exportizer Pro, Exportizer Enterprise), każda z nich ma swój własny zestaw funkcjonalności.

Eksportowanie danych do Excel'a w Exportizer Pro

Obsługiwane typy danych źródłowych:

 • pliki baz danych Paradox (.db), dBase (.dbf), FoxPro (.dbf), text, CSV lub XML
 • źródła ODBC [Pro, Enterprise]
 • pliki MS Excel (.xls, .xlsx, .xlsmb, .xlsm), HTML (.html, .htm) [Pro, Enterprise]
 • pliki wielotabelowych baz danych Visual FoxPro (.dbc), MS Access (.mdb, .accdb), Interbase (.gdb, .ib), Firebird (.fdb), SQLite [Enterprise]
 • bazy danych określone przez łańcuch połączenia ADO [Pro, Enterprise]
 • bazy Oracle, SQL Server, Postgresql, DB2, Informix, Advantage Database Server, SQL Anywhere, MySQL [Enterprise]

Obsługiwane typy danych docelowych:

 • pliki w formacie tekstowym, CSV, JSON, XLS, RTF, XML, HTML, DBF, PDF, SLK, DOC, skrypt SQL (polecenia INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE)
 • pliki XLSX [Pro, Enterprise]
 • niestandardowe formaty plików oparte na formułach użytkownika
 • źródła ODBC [Pro, Enterprise]
 • relacyjne bazy danych dowolnego obsługiwanego źródłowego typu (patrz wyżej) [Enterprise]
 • pliki dowolnego typu z pól BLOB i CLOB (patrz poniżej) [Enterprise]

Na przykład, w Exportizer, możliwy jest eksport dbf do txt, csv do dbf, Paradox do xls, oraz kilka innych konwersji danych. A Exportizer Pro i Exportizer Enterprise poza tym pozwalają na eksportowanie DB2 do xlsx, SQLite do dBase, Access do HTML, Excel do Access, migrację Interbase do SQL Server, FDB do Excel, Oracle do PostgreSQL, i wielu więcej.

Możliwe jest eksportowanie danych z tabel i widoków bazy danych. Dodatkowo Exportizer Pro i Exportizer Enterprise pozwalają na eksport wyników zapytań SQL. » Więcej...

Wygodny widok danych

Exportizer prezentuje dane w rozszerzonych siatkach baz danych, które pozwalają na przeglądanie i manipulowanie danymi w najbardziej wygodny sposób, włącznie z sortowaniem po kliknięciu nagłówka kolumny, zmianą wysokości wiersz i szerokość kolumn, korzystaniem z trybu pojedynczego rekordu itd.

Opcje eksportu danych

Istnieje wiele opcji, które można wykorzystać do różnych formatów eksportu. Mogą to być mapowania między tabelami i polami źródłowymi i docelowymi, zakres kolumn i rekordów oraz wiele opcji specyficznych dla formatu.

Istnieje możliwość przygotowania szablonów eksportu danych. Możesz zapisać często używaną konfigurację eksportu do pliku, a następnie załadować ją i ponownie użyć, gdy potrzebujesz tej samej konfiguracji.

Procedurę eksportu można skonfigurować tak, aby korzystała ze szczegółowych dzienników, w tym log błędnych zapisów. W połączeniu z opcjami obsługi błędów dzienniki dają doskonałą okazję do testowania, kontrolowania i debugowania procesu eksportowania. Format dzienników można dostosować. » Więcej...

Eksportowanie wielu tabel lub plików

W Exportizer Enterprise możliwe jest eksportowanie wszystkich lub wybranych tabel z bazy danych na raz.

Eksportowanie wielu tabel

Domyślnie każda tabela jest eksportowana do jednej tabeli docelowej lub pliku docelowego.

Eksportowanie wielu tabel do jednego celu

Dla niektórych formatów docelowych (na przykład HTML, XLSX lub dowolna relacyjna baza danych), możliwe jest eksportowanie kilku tabel do jednej tabeli lub pliku. [Enterprise] » Więcej...

Eksportowanie obrazów

Eksportowanie obrazów

Oprogramowanie może automatycznie wykrywać najbardziej znanych typów obrazów (JPEG, PNG, GIF, BMP, oraz ICO) w polach BLOB i eksportować je, na przykład, do formatu HTML lub Excel. [Pro, Enterprise]

Eksportowanie danych BLOB

Ogólnie, wszelkie dane BLOB i CLOB można wyeksportować do pojedynczych plików (binarnych lub tekstowych). W przypadku obrazów istnieje możliwość zmienić format, na przykład przekonwertować bitmapy z pól BLOB do plików .png. [Pro, Enterprise] » Więcej...

Korzystanie z pól obliczeniowych

Eksportowanie obliczonych pól

Istnieje możliwość określić mapowania pól źródło-cel. W części źródłowej tego mapowania możesz użyć pól fizycznych z źródłowej bazy danych lub własnych pól obliczeniowych (tj. dynamicznie obliczane wyrażenia). [Pro, Enterprise] » Więcej...

W przypadku niektórych formatów eksportu, takich jak HTML lub Excel, do każdej kolumny można dodawać sumy. [Pro, Enterprise]

Linia poleceń

Zaawansowane użytkownicy mogą wykonywać komendy eksportu przy użyciu linii poleceń. Linia poleceń może być zbudowana bezpośrednio z GUI. Ona może zawierać zmienne środowiska.