•  
Narzędzia bazodanowe

Dialog eksportu

Main window and Export dialog
Dialog exportu pozwala wybrać format wyjściowy i określić wiele opcji eksportowych, wspólnych lub specyficznych dla wybranego formatu docelowego.

Wybór źródła danych

Selecting data source
W oknie dialogowym wybierania źródła danych, wybierasz silnik bazy danych, które chcesz użyć do otwarcia źródła danych oraz źródło danych takie jak plik, folder, źródło ODBC lub ciąg połączenia ADO.

Menu Narzędzia

Tools menu
W Menu Narzędzia jest zestaw funkcji do pracy z danymi: umieszczanie zakładek, kopiowanie danych, wklejanie danych tabelarycznych ze schowka (na przykład, skopiowane z programu Excel), wydruk danych itp.

Mapowanie pól

Field mappings
Przed eksportem danych możesz określić mapowania pól źródło-cel.

Tworzenie linii poleceń

Generating command line
Eksportowanie danych może być wykonywane za pomocą linii poleceń. W trybie linii poleceń, możliwe jest wykorzystanie wszystkich opcji, które są dostępne w GUI. Dużą zaletą jest to, że linia poleceń może być generowana automatycznie za pomocą GUI.