•  

Narzędzia bazodanowe

Dialog eksportu

Dialog exportu pozwala wybrać format wyjściowy i określić wiele opcji eksportowych, wspólnych lub specyficznych dla wybranego formatu docelowego.

Dialog eksportu i główne okno

Wybór źródła danych

W oknie dialogowym wybierania źródła danych, wybierasz silnik bazy danych, które chcesz użyć do otwarcia źródła danych oraz źródło danych takie jak plik albo folder z plikami danych.

Wybór źródła danych

Menu Narzędzia

W menu Narzędzia jest zestaw funkcji do pracy z danymi: umieszczanie zakładek, kopiowanie danych, wklejanie danych tabelarycznych ze schowka (na przykład, skopiowane z programu Excel), wydruk danych itp.

Menu Narzędzia

Mapowanie pól

Przed eksportem danych możesz określić mapowania pól źródło-cel.

Mapowanie pól

Tworzenie linii poleceń

Eksportowanie danych może być wykonywane za pomocą linii poleceń. W trybie linii poleceń, możliwe jest wykorzystanie wszystkich opcji, które są dostępne w GUI. Dużą zaletą jest to, że linia poleceń może być generowana automatycznie za pomocą GUI.

Tworzenie linii poleceń